Rafineri Sıvı Tuz

Sıvı Tuz

Rafine sıvı tuz firmalardaki boyama makinelerinde ve su yumuşatma cihazlarının şartlandırılmasında kullanılmaktadır.Rafine sıvı tuz kullanımının katı tuz kullanımına göre avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Katı Tuzun çözünmesi sürecini bertaraf ettiğinden, katı tuzun çözdürülmesi esnasında ortaya çıkabilecek tıkanma ve pompa arızalarını ortadan kaldırmaktadır.
Rafine katı tuz kullanımına oranla %15-%25 daha az maliyatle tedarik edilebilmektedir.
Homojen bir karışım olduğundan kumaşın üzerine direk nüfus ederek, kumaşa herhangi bir çarpma eğiliminde bulunmamaktadır.
Her defasında standart ürün tedarik edilecektir.
Makine operatörleri tarafından makineye verilen tuz miktarı genellikle reçete değerinden faklılık göstermektedir. Sıvı tuzda ise bu değer reçete değerine tam olarak uymaktadır.
Rafine tuza göre daha saf olduğundan kullanım miktarı daha düşüktür.
Katı tuz makine operatörleri tarafından tuz deposundan alınıp her makineye ayrı ayrı taşınmaktadır. Sıvı tuza geçildiğinde taşıma işçiliği ortadan kalkacaktır.
Katı tuzda depolama ve stok ihtiyacı varken, rafine sıvı tuzda herhangi bir depolama ve stok sahasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Rafine sıvı tuz, rafine tuza göre daha düşük sertlikte olduğundan dolayı nihai ürün rengi daha canlı ve parlak olmalıdır.
Su şartlandırması esnasındaki kullanım durumunda daha az reçine kirlenmesi olmaktadır.
Reçine rejenerasyonu daha aktif yapıldığından tuz kullanım maliyetini düşürmektedir.
Hazırlanan çözelti doymamış çözelti olduğundan, uzun süreli depolama ve stoklama şartlarında bile, içerisinde kesinlikle tortu ve çökme meydana gelmemektedir.
Boyama süresince pH değişiminden etkilenme durumu söz konusu değildir.

Rafine sıvı tuzun kullanıldığı her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Boyahanelerde reaktif boyama yardımcı kimyasalı olarak,
Su yumuşatma sistemlerinde reçine rejenerasyonu

Rafine sıvı tuzun kullanıldığı her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Boyahanelerde reaktif boyama yardımcı kimyasalı olarak,
Su yumuşatma sistemlerinde reçine rejenerasyonu

Boyamada kullanılacak tuzlu su çözeltisinin boyayı suda homojen dağıtması, boyamayı ters yönde etkileyecek sertlik ve bunun sorunlarını ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu nedenle rafine tuz boya banyosundaki sorunları ortadan kaldıracak, iyon tutucu maliyetlerinizi bertaraf edecek bir üründür.

Rafine sıvı tuz kimyasal ve fiziksel özellikleri standartdize edilmiş, içerisindeki alkali ve matel iyonları elimine edilerek tekstil boyama ve su yumuşatma sistemleri için üretilmiş bir üründür. İçerisinde hiçbir fiziksel kirlilik ihtiva etmeyen bir çözeltidir. Özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olan NaCI çözeltisidir.

Berrak, açık renklitortu içermeyen sodyum klorür çözeltisidir.
Rafine sıvı tuz kalsiyum ve magnezyum gibi boyama kalitesini düşüren iyonlardan tamamen arındırılmış bir çözeltidir.
Sıvı tuzun konsantrasyonu %25 (/kg/kg) olacak şekilde ayarlanmış olup homojen karışım özelliği göstermektedir.
Yoğunluğu 1,17 olup, 21Bomedir.
Sıvı tuzun setliği %10 luk çözeltide 0-2 dh (alman sertliği) dir.
Sıvı tuzun ph değeri 6,0 ile 7,0 arasındadır

RAFİNE SIVI TUZ KALİTE STANDARTLARI

DENEY METODU UYGUN DEĞERLER
Genel Görünüş,
TS 31358-2
Berrak, açık renkli
pH TS 3263 ISO 10523 6,0-7,0
Kalsiyum,Ca+2(ppm) 0-8
Bikarbonat,HC03-(ppm) Max 100
Yoğunluk,g/mL
TS 781 ISO 758
1,17
Bome (be0) 21
Toplam Sertlik 0-2

RAFİNERİ SIVI TUZUN, RAFİNERİ TUZ VE SODYUM SÜLFATA GÖRE AVANTAJLARI

ÖZELLİKLER RAFİNE SIVI TUZ RAFİNE TUZ SODYUM SÜLFAT
Tedarik Edilebilirliği Yüksek Yüksek Yüksek
Fiyatı Daha Ucuz Pahalı Daha Pahalı
Homojenizasyon ve Çözünürlüğü Homojen, çözünme süresi yok Çözünme süresinde homojenize bir çözelti ile çalışılmaz Çözünürlüğü daha az, çözünme süresince homojenize bir çözelti ile çalışılmaz
Ekolojik Etki Zararı Yok Zararı Yok Oluşturulduğu sülfür bileşikleri çevreye zararlıdır.
Renk Verimi Daha Yüksek Daha Düşük Daha Düşük
Maliyeti Rafine tuza göre en az % 20, sodyumsülfata göre en az %50 daha az maliyetli Daha Yüksek Daha Yüksek
Korozif Etkisi Çökelti oluşturulmadığından korozif etkisi yok denecek kadar az Daha Yüksek Sülfürlü bileşikleri boyama makinelerinde ve kanallarda ciddi sorunlar oluşturur.
İletkenlik(%10 luk çözeltide 133.000 μS/cm ——- 87.000 μS/cm